FANDOM


Quest Icon Crest
QP

Hráčov questový diár. Zelená znamená dokončený quest, žltá načatý, červená nezačatý quest a modrá quest vyznačený na minimape.

Questy sú skupiny navzájom súvisiacich úloh, ktoré môžu trvať od niekoľkých minút až po niekoľko dní. Na minimape sú vyznačené ikonou s modrou hviezdou (Questicon). Od Marca 2011 je celkovo 174 questov, z čoho 20 je dostupných pre všetkých. Za dokončenie všetkých questov je možné získať až 316 Questových bodov (Quest Points), pre nememberov iba 43 questových bodov. Posledný quest pridaný pre nememberov bol Gunnar's Ground, pre memberov One Piercing Note.