FANDOM


Runecrafting je skill kde vytvárate runy. Runy su nápisy v rune essence, ktoré vám dovoľujú čarovať, bez run sa síce dá čiastočne čarovať po Eoc (Evolution of Combat), ale na niektoré kúzla sú stále potrebné. Najrýchlejsi spôsob získavania skúseností je v Runespane, avšak na úkor zarábania. Pokiaľ chce človek zarobiť, musí používať starý spôsob výroby rún v rune oltároch.

20081108204240!Runecrafting
74-RuneCrafting-Rick-Ex
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.