RuneScape Wiki
Advertisement

Detta är en lista över händelser som inträffade under 1999:

 • DeviousMUD, en mycket tidig version av RuneScape, är helt omskriven av Andrew Gower och hans bröder, som kallade sig Jagex, som står för JAva Gaming EXperts, därav det rätta sättet att skriva Jagex är JaGEx. Det släpps i en offentlig beta i en vecka, och tas sedan bort.
 • "Jagex" börjar användas som ett handelsnamn.
 • RuneScape börjar utvecklingen.

Mars

 • 12 mars: En del dubbletter av inloggningsbuggar, och flera andra buggar har åtgärdats.
 • 13 mars: Arbetet på en spelare-2-NPC flervalsfrågor stil konversationssystemet började.
 • 14 mars: Arbetet på samtalssystemet fortsatte.
 • 15 mars:
  • Spelare-2-NPC konversationssystemet slutfördes.
  • Viktiga bakgrundslandskap kan nu döpas och manipuleras av spelare.
 • 16 mars:
  • Spelare-2-spelare konversationssystemet var bättre.
  • Quest komplikator stod på sitt startstadie.
 • 17 mars: Quest komplikatorn var klar, men stödde inte många kommandon.
 • 18 mars:
  • Spelet blev fixat på buggar - 11 (ganska små) buggar hade åtgärdats.
  • Auto bugg felrapportering för klienten var klar.
 • 19 mars: Spelares "fantombild" systemet uppdaterades.
 • 22 mars: Fantombildsystemet var klart. Spelarens utseende och mänskliga NPC:er kunde då anpassas.
 • 25 mars: Trä/skog till vänster om startzonen hade utformats
 • 28 mars: Fler buggar hade åtgärdats.


Advertisement