FANDOM


lol [[Kategori:när du börjat questen ska du krav va oredd för blak knight lv 33gå till black knights fortress med iron chainboddy och bronze medium helm öpna dörren där fram kommer en vägg öpna den och fortsätt enda fram till du kommer till en gång där ser du en ventil höger klicka på den då lysnar du sen hämtar du en cabbage och går till baks]]