RuneScape Wiki
Advertisement

Firemaking är en skill som man ofta tränar med Woodcutting. Man tränar skillen genom att göra en brasa av olika sorters ved. Utbrända brasor lämnar efter sig en hög av aska. Askan kan man sedan sälja i Grand Exchange lätt för att kanske gå i en liten vinst.

För att göra en brasa så ska spelaren ha någon sorts ved och en tändarask.

Officiella världar för brasor är värld (F2P), 16 (P2P)

Ved/Logs Level Experience Erhållen från
Normal 1 40
 • Döda/döende träd
 • Evergreen träd
 • Normala träd
Achey 1 40
 • Achey träd
Oak 15 60
 • Oak träd
Willow 30 90
 • Willow träd
Teak 35 105
 • Teak träd
Arctic pine 42 125
 • Arctic pine
Maple 45 135.5
 • Maple träd
Mahogny 50 157.5
 • Mahobny träd
Eucalyptus 58 193.5
 • Eucalyptus Träd
Yew 60 202.5
 • Yew träd
Magic 75 303.8
 • Magic träd
Blisterwood 76 303.8
 • Blister wood träd
Cursed Magic 82 303.8
 • Cursed magic träd
Curly Root 83 378.7
 • Jade root
Elder 90 450
 • Elder träd
Driftwood 92 454
 • Uncharted Isles

Pyre-ved

För att göra pyre-ved så behöver spelaren Helig olja. Man använder sedan heliga oljan på motsvarande vanlig version av veden. Spelaren högerklickar då på heliga oljan och trycker på "use" och trycker sedan på "apply" och gör då tillgänglig ved till pyre-ved.

Namn Level (fm) Nödvändigt antal ved Helig olja doser Experience (fm)
Pyre logs 5 Normal eller Achey 2 50.5
Oak pyre logs 20 Oak 2 70
Willow pyre logs 35 Willow 3 100
Teak pyre logs 40 Teak 3 120
Arctic pyre logs 47 Arctic 3 158
Maple pyre logs 50 Maple 3 175
Mahogny pyre logs 55 Mahogny 3 210
Eucalyptus pyre logs 63 Eucalyptus 4 216.5
Yew pyre logs 65 Yew 4 225
Magic pyre logs 80 Magic 4 404.5
Elder pyre logs 95 Elder 4 550