FANDOM


Gielinor, kallat RuneScape av människorna som det, är världen som det mesta av RuneScape utspelar sig. Det är den första skapelsen av (elder gods?), och var senare upptäckt av guden Guthix i första åldern när han utforskade riken med (elder sword?). Gielinors mest anmärkningsvärda områden är Misthalin, Asgarnia, Kharidian Desert, Kandarin, Karamja, Troll country, (the) Fremmenik Province, Tirannwn, Morytania, (the) Feldip Hills, (the) Wilderness, (the) North, och Norra och Södra Havet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.