FANDOM


SlayerMaster
Kuradal är den nästhögsta Slayer mästaren och dotter till Duradel, hon finns i Ancient Cavern. Spelare behöver 75 Slayer och 110 Combat för att få ett uppdrag av henne. Kuradal's dungeon är fylld med Slayer monster som hon kan ge dig i uppdrag. 18 Slayer reward points ges ut som belöning för varje uppdrag. 90 varje 10:e, och 270 var 50:e uppdrag. Kuradal säljer Slayer Cape till alla som har 99 slayer. The enklaste sättet att nå henne är att använda en laddning på en Ferocious Ring, som teleporterar dig direkt till Kuradal. Alternativt, kan du använda Fairy Ring koden BJQ som kan hittas nära stentrappan. Det kräver 5 svampar och en Spade för att den ska fungera, och väldigt användbar för att komma till Ancient Cavern.

De monster som finns i Kuradal's dungeon är:

  • Abyssal Demons
  • Iron Dragons
  • Steel Dragons