Advertisement

(

Denna mall returnerar en enda öppen klammerparentes: {. Den kan användas till att även omfatta oavslutade hakparenteser i {{#if:}} taggar och andra funktionsparenteser.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.