RuneScape Wiki

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 6 juni 2011 kl. 17.08Tobulos1 diskussion bidrag 294 byte +294 Skapade sidan med 'Denna mall returnerar en enda avslutande klammerparentes: <onlyinclude>}</onlyinclude>. Den kan användas för att omfatta oöppnade hakparenteser i <nowiki>{{#if:}}</nowiki> tag...'