FANDOM


Information icon Detta är en dokumentationssida för Mall:Al.
Den innehåller användningsinformation, kategorier, och annat innehåll som inte ingår i den ursprungliga mallens sida.
Mall:See also

Användning

Ger en länk till en spelares Adventurer's Log i RuneScape.

Syntax

{{al|namn|text|css=styles}}

  • name: Namnet på RuneScape-användaren som mallen skall länka till.
  • caption: Valfritt. En bildtext till länken. Med andra ord, texten som formar länken. Standard är användarnamnet.
  • styles: Valfritt, CSS properties separerade med semikolon.

Exempel

Input Output
{{Al|Elfinlocks|My Adventurer's Log|css=color:red; text-decoration:underline;}} My Adventurer's Log
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.