FANDOM


Information icon Detta är en dokumentationssida för Mall:Cquote2.
Den innehåller användningsinformation, kategorier, och annat innehåll som inte ingår i den ursprungliga mallens sida.

cquote2 mallen är en variant av quote mallen. Det ger en centrerad, gränslös offert, med skalbara, icke-klickbar grafiska citattecken, och valfri tilldelning av källan till citatet. Kan användas med eller utan ytterligare parametrar.

Användning

{{cquote2|citat|tillskrivning|källa}}

Parametrar

  • första parametern (obligatorisk) - citatet
  • andra parametern (valfri) - tillskrivning
  • tredje parametern (valfri) - källa; om någon text är tilldelad i "källa" fältet, kommer det att återged som en webbläsar tooltip.

Exempel

{{cquote2|Låt mig nu återgå till dina andra frågor. Jag valde Draynor Village banken eftersom det är bekvämt och lokalt. Landsbygds filial banker är bra, och vi bör utnyttja dem. Annars kan det komma en dag då Bank of RuneScape stänger sin avlägsna filial och rådet har förvandlat det till trendiga vin-barer.|[[Wise Old Man]]|[[Postbag from the Hedge]]<ref name="Postbag12">[http://www.runescape.com/kbase/guid/postbag12 RuneScape - Postbag from the Hedge 12]</ref>}}
Låt mig nu återgå till dina andra frågor. Jag valde Draynor Village banken eftersom det är bekvämt och lokalt. Landsbygds filial banker är bra, och vi bör utnyttja dem. Annars kan det komma en dag då Bank of RuneScape stänger sin avlägsna filial och rådet har förvandlat det till trendiga vin-barer.
 
{{cquote2|Låt mig nu återgå till dina andra frågor. Jag valde Draynor Village banken eftersom det är bekvämt och lokalt. Landsbygds filial banker är bra, och vi bör utnyttja dem. Annars kan det komma en dag då Bank of RuneScape stänger sin avlägsna filial och rådet har förvandlat det till trendiga vin-barer.|[[Wise Old Man]]<ref name="Postbag12" />}}
Låt mig nu återgå till dina andra frågor. Jag valde Draynor Village banken eftersom det är bekvämt och lokalt. Landsbygds filial banker är bra, och vi bör utnyttja dem. Annars kan det komma en dag då Bank of RuneScape stänger sin avlägsna filial och rådet har förvandlat det till trendiga vin-barer.
 

Referenser

Se också


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.