RuneScape Wiki
Advertisement
Dokumentation Detta är en dokumentationssida för Mall:Documentation.
Den innehåller användningsinformation, kategorier, och annat innehåll som inte ingår i den ursprungliga mallens sida.

Mallen dokumentation är inkluderad i mallens dokumentation. Denna mall bör endast användas på undersidor med titeln "doc".

Användning

Placera {{documentation}} på toppen av dokumentationens sida.

Om sidan som skall dokumenteras är en undersida, använd {{documentation|sidnamn på sidan som ska dokumenteras}} på toppen av dokumentationssidan. Till exempel, Mall:Foo/bar's dokumentationssida skulle bli {{documentation|Mall:Foo/bar}}.

Advertisement