FANDOM


Information icon Detta är en dokumentationssida för Mall:Listen inline.
Den innehåller användningsinformation, kategorier, och annat innehåll som inte ingår i den ursprungliga mallens sida.

Listen inline mallen används för att bädda in en ljudfil. Denna mall skiljer sig från {{Listen}} i att ingen ytterligare HTML-formatering är producerad runt spelaren. Om du vill inkludera en titel och beskrivning, använd {{Listen}} istället.

För en lista av audio filer, ser Category:Audio filer.

Parametrar

{{Listen inline
| filnamn = audio fil namn (t.ex. Sweet Home Alabama.ogg)
}}

Se också

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.