RuneScape Wiki
Advertisement
Dokumentation Detta är en dokumentationssida för Mall:Updates.
Den innehåller användningsinformation, kategorier, och annat innehåll som inte ingår i den ursprungliga mallens sida.

Denna mall gör det enklare att lägga till uppdateringar till huvudsidans mall.

{{Updates/Line
|date=<!--Datumet för offentliggörande av uppdateringen, i formatet DD månad YYYY.-->
|title=<!--Vad rubriken är på RuneScapes hemsida. Detta är i röda bokstäver ovanför beskrivningen.-->
|text=<!--Beskrivningen på RuneScapes hemsida-->
|update=<!--Namnet på uppdateringen som det visas i Update: (om annan än "title")-->
|image=<!--Bildikonen från RuneScapes hemsida-->
}}