FANDOM


Members, (eller pay-to-play, P2P) översatt medlemmar, är personer som betalar för en prenumeration för att ha tillgång till hela versionen av RuneScape. Pay-to-play versionen blev annonserat 4 oktober 2001, och helt införd 27 februari 2002.

Jagex, ägarna av RuneScape, införde member-prenumeration för att täcka majoriteterna av kostnaderna av RuneScape, som kostnader för uppdateringar, extra personal, server hosting osv. Som fördel, har members mer fördelar och användbara funktioner i spelet och på RuneScape hemsidan.

Många personers kritik till spelet kan ofta vara endast om begränsningar för spelare som inte är members. Speciellt i högre levlar blir det enligt kritiken för mycket repetivitet och tråkigt. Däremot är det en stor del av communityn som inte tycker att det är ett problem, att icke-members inte har rätt till samma förmånen som betalande kunder.

Redigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.