FANDOM


Den här artikeln är om sätt för members att träna woodcutting. För icke-member metoder, se F2P WC Training.

Introduktion Redigera

Den här guiden beskriver hur du effektivast tränar skillen woodcutting som member. Experience som man får i form av boosts av olika items räknas inte med här. Däremot antar det att du använder bästa möjliga yxa.

Hatchets Redigera

Att ha en bra yxa är viktigt för när man hugger då man med en bättra yxa lättare hugger ved. Det finns även en viss attack-level som man måste ha för att hålla i yxor. Men det går att ha yxan i inventoryt eller i sin tool-belt istället då yxan använda automatiskt därifrån. Något som kan vara viktigt att notera är att om man lägger en yxa i sin tool-belt så kan man inte längre ta ut den därifrån. Man kan dock fortfarande lägga in en yxa om den är bättre än den som redan finns i tool-belter. Du får inte tillbaka den gamla yxan på detta sätt. Om man lägger in en hatchet som man inte kan använda så kommer man iställer använda den bästa som man redan kan använda.

Yxa Level-krav Attack-level

(för att ha i handen)

Bronze 1 1
Iron 1 10
Steel 6 20
Dwarven army

Axe

1 1
Black 6 25
Mithril 21 30
Adamant 31 40
Rune 41 50
Sacred/Volatile

Clay

40 1
Dragon 61 60
Inferno Adze 61 1
Crystal 71 70

Metoder Redigera

Sammanfattning Redigera

Level Metod Experience per

timme

Alternativa metoder
1-15 Vanliga trees 14'500
15-30 Oak trees 19'500
30-35 Willow trees 27'000
35-94 Teak trees 41'000 - 93'000 (vid lvl 99) Fortsätta hugga willow trees till lvl 68; det ger

mellen 27'000 och 45'000 experience i timmen.

Börja hugga ivy vid lvl 68 vilket ger 65'500 vid

lvl 68 och upp till 81'000 experience vid lvl 99

i timmen.

94-99+ Teak trees med

Crystallise

Upp till 176'500 vid lvl 99 Hugg crystal trees för att få mellan 92'000 vid

lvl 94, och 110'000 vid lvl 99 (xp i timmen).

Level 1-15: vanliga trees Redigera

Vid level 1 borde man börja med vanliga träd. Mellan 1 och 15 kan man få ungefär 14'500 experience i timmen. Men eftersom det bara behövs 2416 xp för att nå lvl 15 så borde man kunna förvänta sig att nå lvl 15 efter 10 minuter. För att få så här mycket xp förväntas man dock använda Dwarven army axe för att få extra woodcutting xp. Vanliga träd finns överallt i runescape men är en av de få träd som försvinner efter att endast en log har blivit erhållen. För att undvika att behöva vänta på att träden ska växa upp på nytt så borde man träna där det finns ett större antal träd. Bland annat kan då ett bra ställe vara syd-väst av Grand Exchange i Varrock, väst om Cooks' Guild. Spelare som vill erhålla fler logs kan använda seer's headband 1 (eller bättre) som ger två logs per gång när man hugger vanliga träd. Detta ger dock ingen extra xp. För att få Seers' Headband så ska man klara alla easy tasks i Seers' Village task set.

Level 15-30: oak trees Redigera

Vid lvl 15 så kan spelare börja träna på oak trees. Mellan lvl 15 och 30 borde man kunna få ungefär 19'000 xp i timmen vid oak trees. Efter som det bara behövs cirka 10'950 xp från lvl 15 till 30 så borde man kunna nå lvl 30 på ungefär 35 minuter. Det här antar att man använder Dwarven army axe mellan levels 15-20 för att sedan använda mithril hatchet från level 21. Oak trees finns på många ställen i runescape men ett bra ställe kan vara syd-väst av Varrock's västra bank (söderut av Grand Exchange och öst av Gertrude's hus). Här kan man hitta 3 oak trees nära banken, med 3 till söderut av första gruppen oak trees.

Level 30-35: willow trees Redigera

Vid level 30 så borde spelare börja träna på willow trees. Mellan level 30 och 35 så borde man kunna få runt 27'135 xp i timmen från att hugga willow trees. Ett av de bästa och populära ställen är syd-väst av banken i Draynor Village där det finns en stor del willow trees vid kusten.

Level 35-94: teak trees Redigera

Vid level 35 så kan man börja hugga teak trees. Runt 41'000 xp i timmen kan man få vid lvl 35 och upp till 92'000 xp i timmen vid lvl 94. Att hugga teak trees är den effektivaste metoden för att nå level 94. När man hugger teak trees så finns det en 2.5% chans att man istället får en special teak log vilket ger samma mängd xp som när man får en vanlig teak log. Special teak logs är ett obytbart föremål som kan användas i construction skillen för att konvertera vanliga teak logs till teak planks istället för det vanliga priset, eller kan bli bytt mot 1300 coins till Sawmill Operator.

Det bästa stället för att hugga teak trees är Hardwood grove nära Tai Bwo WannaiKaramja. Hardwood grove har 9 teak trees och inga krav för att nås, förutom en betalning på 100 trading sticks (som kan köpas för c.a. 1800 coins från Grand Exchange) varje gång som man går in. Spelare som använder sig av Evolution of Combat kan droppa teak logs medans de huggs genom att lägga till teak logs till sin action bar och sedan högerklicka ikonen för att droppa. Till skillnad från att droppa direkt från sin inventory, så slutar man inte hugga genom detta sätt. Spelare med level 6 divination kan alternativt använda sig av signs of the porter för att banka sina teak logs. Detta kostar dock coins.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.