RuneScape Wiki
Advertisement

För mer information om RuneScape Classic, se vår andra hemsida, RuneScape Classic Wiki.

En spelare som slåss med en goblin.

RuneScape Classic (förkortat RSC, RS1 eller RS Classic) släpptes offentligt den 4 januari 2001, och är denandra versionen av RuneScape (DeviousMUD är den riktiga första versionen). Det kallas ofta RuneScape 1 eller RS1 av spelare som har spelat RuneScape Classic innan RuneScape 2 släpptes. Den ersattes den 29 mars 2004, med vad som då kallades RuneScape 2, som nu vanligtvis kallas RuneScape. RuneScape Classic är fortfarande tillgänglig här.

RuneScape Classics inloggningsskärm.

Historia

DeviousMUD, föregångaren till RuneScape Classic och förfader till RuneTek, skapades och tvecklades av Andrew Gower någon gång under 1998. Han skapade den plattform som uteslutande bygger på Java-beroende datorer och 2D grafik.

Senare, flera månader efter den inledande utvecklingen av DeviousMUD, presenterades en öppen beta för de som ville spela Java-baserade spel direkt från sin dator. Efter stor framgång, var RuneScape Classic öppen för alla efter att Gower bröderna beslutat att behålla och bygga vidare på sin redan existerande verksamhet. Se här för mer information.

RuneScape Classic är fortfarande aktivt upprätthållen på den officiella hemsidan för de som fortfarande vill komma åt den. Samma konto används för båda spelen, men saker, framsteg och färdigheter på varje är åtskilda.

Den 4 augusti 2005, avvecklade Jagex gratisversionen av RuneScape Classic för gott, där den fortfarande är oåtkomlig denna dag för free-to-play spelare. Den 15 januari2006 kunde endast spelare som hade loggat in mellan den 4 augusti 2005 och 15 januari 2006 spela RuneScape Classic, vilket innebar att members inte kunda komma åt RSC om de inte hade loggat in mellan denna tidsram. Detta berodde på ett antal problem, varav ett är att Jagex helt enkelt beslutade att RuneScape Classics upptag införde ett högt pris på hosting av servrar, eftersom den uppdateras inte längre. Den 20 november 2007 avslutade Jagex RSC forumet för icke RSC spelare.

Jagex har sedan återupptagit RuneScape Classic till members med en uppdatering den 11 november2009. Efter denna förnyelse av intresse, har Jagex beslutat att åter öppna RuneScape Classic för members, gamla som nya, var sjätte månad.[1] När Jagex öppnade RSC på nytt, så kunde de medlemmar som förlorat sin anslutning till RSC logga in igen och spela med sina gamla karaktärer.

När man loggar in på RuneScape Classic 5 år efter att det blev stängt.

Innan de stängde RSC forumet, hade Jagex en röd tråd för ett par månader sedan på RSC allmänna forum där de bad spelare att skriva om de ville fortsätta använda forumet. Många spelare missade denna tråd och nekades därför till tillträde. Men efter att många spelare hade föreslagit det, tillade Mod Stevew, en Jagex Moderator, en ny klistrad tråd i forumet Feedback där de tillåter spelare att skriva om de vill ha tillgång till, förutsatt att deras konto är ett RSC-konto.

Skills

En bild av en spelare på Tutorial Island i RSC.

Woodcutting

Det fanns ursprungligen bara vanliga träd och när members kom ut, ekar. Men Jagex uppdaterade senade spelet och införde många fler träd när de skapade färdigheten Fletching. Free-to-play kunde bara hugga vanliga träd, dock. Till skillnad från RS2, i RSC tar det längre tid att hugga träd, eftersom du kan "halka och falla" och misslyckas med att hugga ett träd, och måste försöka med att hugga det igen. Däremot kan du fortsätta att hugga träd med en full ryggsäck. Överskott av stockar skulle automatiskt falla på marken. I mycket tidiga dagar måste en spelare använda "use" på yxan för att hugga trädet, vilket kräver en hel del klick.

Firemaking

Endast stockar från vanliga träd kan brännas, och du kan bränna stockar överallt, även i banker. Du måste släppa stockarna på marken innan du kan bränna dem. Den experience du får från varje bränd stock beror på din level i Firemaking. Det är den enda färdigheten som fungerar på detta sätt, att du får mer experience snabbare eftersom din level är högre. Innan Fletching lades till fungerade Woodcutting på samma sätt. Efter uppdateringen klagade vissade (speciellt vanliga användare) på att stockarna inte regelbundet gav så mycket experience som de brukade.

Mining

Före införandet av hackor av olika material, fanns det endast en typ av hacka. Hackor kunde inte användas som vapen. Ursprungligen i Mining, ändrade inte stenarna färg när det fanns malm närvarande. Därför måste spelaren klicka på "Prospect" på varje sten som ledde till ytterligare många klick. Det var inte förrän införandet av Fatigue som stenar börjae visa när de hade malm i sig. Dessutom träffar du inte stenen automatiskt, utan du måste klicka på stenen varje gång du ville hacka. Innan ens det, måste spelare använda "use" på hackan och sedan klicka på en sten istället bara för att klicka på stenen. Nya hackor av alla slag kom ut som kunde slå flera gånger per klick.

Prayer

Under en lång tid var ben och stora ben den enda form av experience för Prayer. Detta gjorde det mycket svårt att träna denna skill. Det var inte förrän någon föreslagit att göra drakben att det fanns något bättre, och de var de enda tre ben tillgängliga förrän RS2, förutom fladdermusben, men de var mycket sällsynta. Det fanns två typer av skydd inom Prayer på den tiden: "Paralyze monsters" som skulle fungera på samma sätt som "Protect from meele", men skulle inte fungera mot spelare och "Protect from missiles" som helt skulle skydda spelaren från magi och ranged använt av spelare. Fiende monster hade inte en möjlighet att använda magi eller varierande. I de alla första dagarna av RuneScape Classic, var Prayer uppdelat i två delar: Prayer Good och Prayer Evil.

Magic

Magic, som Prayer, var uppdelat i två delar: GoodMagic och EvilMagic i de tidigare dagarna. De onda trollformlerna var Confuse, Thick Skin, Shock Bolt, Elemental Bolt och Fear, och de goda trollformlerna var Chill Bolt, Burst of Strength, Camouflage, Rock Skin och Wind Bolt. Trollformler kunde "misslyckas" - spelaren kunde hålla sina runor, men inte kasta en formel på 20 sekunder. Det var mindre sannolikt för spelaren att misslyckas att kasta en formel när man var en högre level. Autocasting fanns inte då. Eftersom runor var mindre vanliga på RuneScape Classic, gav de mycket mer experience.

Färdigheten Magic inom RuneScape Classic bestämmer vad för trollformler du kan kasta, för att se alla dina formler klickar man på bokikonen och menyn över alla trollformler kommer tas upp. Därifrån kan du välja trollformler att kasta. Färgen på formlens namn talar om ifall du kan kasta den eller inte. Om formlens namn visas svart är din level i magi inte tillräckligt hög för att du ska kunna kasta den. Om namnet är vitt, betyder det att du är kunnig nog att kasta den, men du har inte runorna som krävs för att kasta den. Om en formels namn visas i gult så har du allt du behöver för att kunna kasta den. När du vill kasta en trollformel klickar du bara på dess namn och klickar sedan på ett mål.

Före införandet av RuneScape 2, i 2D spel, var trollformler universiellt representerade av en enkel, flygande blå stjärna, som visade sig vara svårt att skilja från pilar, som var gröna stjärnor. Även i det ursprungliga RuneScape var spelare som kunde kasta trollformler iklädda i rune rustning, vilket leder till en massiv obalans till förmån av en hög level i magic.

I RuneScape Classic, ger varje formel en fast experience av att använda formeln 2 * formelnivån + 20. Jagex förklarar att minskningen av experience i Magic i RuneScape 2 berodde på att runorna var lättare att få i den nya versionen.

Ranged

I RuneScape Classic kunde spelarna inte använda varierande vapen när de tränar combat. Pilen projektil representerades som en grön fläck.

Innan Fletching infördes, fanns det bara en typ av pil och endast ett fåtal typer av varierande vapen.

Tabell över Formler (Experience)

Inflytande (Influence)

Inflytande var föregångaren till Quest Points. Det enda sättet att få inflytande var att slutföra uppdrag. En spelare med en hög level av inflytande kunde sälja silke till silkesförsäljaren för mer pengar än vanligt.

Rustning

Rustning hade många skillnader i RuneScape Classic, en av de viktigaste var att manliga och kvinnliga rustningar skildes åt. Kvinnornas toppar hade mer svängd form och lägre urringning med plattor på axlarna och fingervantar (del av toppen). Kjolen gick hela vägen ner till marken. När det gäller den manliga rustningen, var det en mer muskulös hållning, även om hela den övre kroppen var täckt ända ner till händerna. Benen hade en ganska baggy look, ibland kallad "snow pants". Vissa spelare var något irriterade av det faktum att manliga karaktärer har blockerats från att bära den kvinnliga rustningen, trots att kvinnliga karaktärer kan bära både manliga och kvinnliga rustningar om de ville.

När RuneScape Classic först började, fanns det bara brons, järn, stål och mithril. Senare i spelet lades adamantite, svart, och rune till.

Det var en NPC som hette Thander strax söder om den östra banken i Varrock som kunde byta manliga platebodies och platelegs till kvinnliga platebodies och platelegs gratis, men han försvann under övergången till RS2, där spelare upptäckte ett enkelt sätt att få pengar från att köpa billigare kvinnliga rustningsdelar och konvertera dem till dyrare manliga motsvarigheter. Det fanns inte längre något behov för honom när RS2 rustningarna ändrades när de bars av en spelare och kjolar och benen är olika objekt med olika priser.

En annan viktig skillnad var att rustningen inte kunde bäras samtidigt som handskar, och ben kunde inte bäras samtidigt som stövlar. Vissa PKers föredrog att bära en chainmail för att använda handskar och få attack att ökas lite på bekostnad av en hel del försvar.

Dialog

Att prata med en NPC i RuneScape Classic.


I RuneScape Classic, fanns det inte några dialogrutor med NPCs. Alla dialoger var gul text ovanför spelarenoch NPC. En NPC kunde prata med bara en spelare åt gången. Det innebar att tävlingen om vem som skulle prata med just denna NPC när en ny butik eller quest släpptes var mycket hög, och det tog ofta flera minuter att äntligen få prata med en NPC. Det skulle också möjliggöra sörjning för att avsiktligt fördröja dialogen. Det fanns inte heller högerklicks alternativ för butiksägare, banker, etc. för att snabbt öppna butikens eller bankens skärm.

Bank

RuneScape Classics bank


Banken i RuneScape Classic var mycket svårare att använda. Till exempel kan spelarna endast återkalla ellerdeponera en begränsad mängd saker på en gång, så handel av många saker var mycket tidskrävande, men Jagex har nyligen börjat att uppdatera RSC och har lagt till en sätta in/ta "X" alternativet. Dessutom, eftersom endast en spelare kunde prata med en NPC vid en viss tidpunkt, var det mycket svårt och tidskrävande att använda en bank i trånga handelsområden.

Trötthet

Trötthet infördes för att bekämpa bots. Att använda skills skulle öka tröttheten tills det hade nått 100%, då spelarna inte kunda ta emot någon mer erfarenhet, vilket gör det omöjligt att träna för vissa tidsperioder. I böjan kunde spelarna bara minska den genom att sova i sängar som fanns i intilliggande byggnader och fastigheter, men sedan efter ett tag infördes sovsäckar. De minskade inte tröttheten lika snabbt som sängar. Hur som helst, var det nödvändigt att skriva in ett slumpmässigt ord för att vakna upp igen. Det infördes strax före RuneScape 2.

Konceptet var mycket illa omtyckt trots att den tid det tog att faktiskt träna färdigheter balanserades genom att ta mindre försök att framgångsrikt hugga sten och fånga fisk. Det gick igenom några att försynas innan den föll helt i övergången från RuneScape Classic till RuneScape 2. Det tros ha tagits bort, eftersom de flesta om inte alla hade program som kallas "Autosleepers" som det skulle skrivas in ett ord i. För närvarande har RuneScape Classic ett program där om en spelare står på ett ställe för länge, kommer de att loggas ut. Borttagandet av trötthet i RuneScape 2 kom också om på grund av tillägg av slumpmässiga händelser, som syftade till att förhindra en storskalig macroing/autoing.

Certifikat

Innan RS2, handel av ett stort antal poster var bara mycket mer trubbel. Först det enda sättet att skapa stapelbara poster av de som inte kunde staplas normalt var att förvandla dem till certifikat, eller "certs" som de nämns. Hummer, hajar, kol och vissa stockar kan handlas för certs - 5 punkter för 1 cert. Detta gjordes genom Niles, Giles och Miles. Numera i RS2 är dessa certs ersatta med anteckningar, som kan dras från en bank i form av ett papper med en bild av objektet och ett nummer på det, och många saker kan tas ut som sådana. Med skapandet av nya slumpmässiga händelser kan Niles, Giles och Miles ses göra cameos som en slumpmässig händele. Dessa "certs" förblir det enda sättet att överföra stora mängder av artiklar i Classic.

Holiday Drops

Holiday Drops, som producerade sällsynta föremål, började i RuneScape Classic. För av utseende var de: pumpor, smällkarameller (innehållande partyhattar eller andra objekt), påskägg, Halloween masker, Tomtehattar, kaninöron och lie.

Nyare holiday saker släpps fortfarande i den orginella versionen av RuneScape, men det är vanligt att ha för att slutföra en rad uppgifter för att uppnå holiday sak(er). Från och med jojon.

Player vs. Player

Player Killing

PKing i RuneScape Classic.

Alla vapen hade samma hastighet, så Rune 2h svärdet användes nästan av alla free-to-play PKers. Members använde Dragon vapen eller Mage Arena stavar. När de en gång hade blivit attackerade, kunde en spelare inte springa iväg för tre omgångar av combat, så pures arbetade för att få en tillräckligt hög styrka för att döda sina motståndare i tre träffar. Man kunde inte springa i RuneScape Classic, så "cathing" var en viktig färdighet. Generellt behövde bra PKers hålla kvar sina miotståndare i strid, för att stoppa dem att springa iväg. De tidsinställde sina attacker med motständarens försök att fly. Detta sätt, så snart en motståndare försökte fly, skulle de omedelbart vara instängda i kampen för ytterligare tre rundor. Plus, du kan bara äta dig ur striden, och det gjorde saker hektiska som spelare väntade på att få en chans att springa och äta, sedan att försöka äta så mycket som möjligt innan combat var igång igen. Det fanns också ett stort antal "vin pures" som var pures som minskade sin attack level under 8 med vintricket för att få rena angrepps experience från att träffa dummies i Varrock. En liten fördel kan vinnas i den meningen att deras HP level skulle vara lägre än traditionella pures, medan deras styrka skulle vara högre. Om de drabbas först i strid, skulle de kunna drabbas 1 till 2 skada mer, och därmed har större chans att 3-träffa någon. Med RS2 uppdateringen var funktionaliteten för dummies borta, eftersom den ser på din högsta attack level snarare än din nuvarande. Även Player Killing var inte begränsat till Wilderness i början. Den enda plats där spelarna inte var utsatta för angrepp från andra spelare var i Lumbridge, eller som de utsedde sig som NPK (Non-Player Killers). Det andra alternativet kan endast ändras två gånger och det togs till slut bort ur spelet.

Duellerande

Duellering brukade vara möjligt vid varje plats som helst förutsatt att båda som skulle duellera var i en membervärld. Allt spelare behövde göra var att högerklicka på en spelare, och "Duel" skulle vara ett alternativ tillsammans med "Walk here", "Follow" och "Trade". Det var ofta ett billigt och enkelt sätt att återvända till Lumbridge, eftersom om man dör i en duell skulle spelaren skicka tillbaka dit, men om ingenting var utstakat vore ingenting förlorat.

Många spelare har klagat på borttagandet av denna funktion, som togs bort på grund av införandet av spring-funktionen i RS2, och spelarna kunde nu springa under någon punkt i strid utan att avsluta striden. Spelare skulle kunna kämpa i hela världen, eller sätta in sakerna om de inte hade flyttats till duell arenan.

En sak till spelarna tyckte om var möjligheten att duellera var som helst i världen var att om någon kom för att ta över din plats kan du utmana dem på en duell för vem som får stanna där på platsen istället för att byta världar för att hitta ett mindre befolkat område att träna.

Uppdrag

RuneScape Classic har 50 quester. Det finns 17 gratis quester och 33 för members. Inga nya quester släpptes i RuneScape Classic efter att member inleddes den 28 februari 2002 och sedan dess har det bara varit 3 nya free-to-play quester släppta i RuneScape 2. Questlistan listar F2P questerna i alfabetisk ordning, men members quester är i kronologisk ordning. Legends Quest är quest nummer 50. Se förteckning över quests.

Nya quests i RuneScape Classic var mycket svåra att avsluta strax efter utsläppet eftersom bara en spelare kan prata med en NPC i taget. Detta resulterade i stora folkmassor i questområdet. Jagex försökte att motverka detta genom att lägga kopior av viktiga NPCs i questen. Upptagna banker var också svåra att använda av samma skäl, som endast en spelare kunde prata med en bankman i taget.

Problem

Ett stort klagomål av de som förblir lojala mot RuneScape Classic över RuneScape är att det finns alltför många spelare som använder makron för att göra i det värt. Dessa spelare klagar regelbundet på att Jagex ska göra något åt problemet, men Jagex anser RuneScape Classic vara, mer eller mindre, ett övergivet projekt, de är ovilliga att avsätta resurser för att bekämpa problemet. Jagex har dock sagt på RuneScapes hemsida att macroing inte kommer tolereras på RuneScape Classic. Ett annat klagomål var att åtskillnaden av RS1 endast ge dem möjlighet att skapa spelare som valde att stanna som F2P i Classic var orättvist nu när de måste betala för memberskap för att behålla sina saker och konto. RuneScape Classic har för närvarande inga hiscores eller Knowledge Base (som nu kallas Game Guide). Dock har Jagex sagt tidigare i en bakom kulisserna artikel i januari 2004 att de planerde att lägga till dem under 2005, men detta har ännu inte hänt.

Klasser

Ursprungligen fanns det klasser från vilka spelare kunde välja. Den här funktionen togs bort i början av juli 2002. Tutorial Island släpptes följande september.

Beroende på den aktuella klassen, skulle nya spelare börja med en högre nivå i lämplig färdighet vid en kompensation för lägre nivåer i andra områden. Till exempel - en gruvarbetare skulle börja med level 5 i Mining, men de skulle också börja 9 i Hitpoints.

De var:

 • Necromancer (BadMagic, togs senare bort efter en större uppdatering av färdigheten Magic) - Började med en svart trollkarlshatt och en ordinarie stav.
 • Wizard (7 GoodMagic) - Började med en blå (senare svart) trollkarlshatt och ordninarie stav.
 • Warrior (3 Attack, 3 Strength, 3 Defence, 12 Hitpoints) - Började med ett Kort bronssvärd och en Träsköld.
 • Miner (7 Mining) - Började med en hacka, som vid den tidpunkten var den enda tillgängliga typen. Dessa förvandlades senare till bronshackor.
 • Ranger (12 Hitpoints) - Började med en shortbow och 10 pilar. Dessa blev senare bronspilar efter utgivningen av Fletching och flera typer av pilar.
 • Aventurer (2 Attack, 2 Strength, 2 Defence) - Började med en tändsticksask, en bronsyxa och en bit tillagat kött.

Efter klassystemet togs bort började alla nya spelare med en bronsyxa, tillagat kött och en tändssticksask.

Re-release

Den 11 november 2009 var RuneScape Classic återupptaget tillfälligt för en två veckors period för att prenumenera RuneScape members. Om spelarna hade tillgång till Classic under tvåveckorsperioden (tillhandahålla sina användarnamn och lösenord), skulle de vara "klassiskt aktiverade", vilket innebär att de skulle ha förmånen att fortsätta spela Classic efter att perioden var över. Även om en spelares medlemskap upphör, skulle de bli permanent "klassiskt aktiverad" och de skulle kunna komma åt den under deras member perioder. Det skedde också den 1 juni 2010. (Du behövde 13+ för att kunna spela RuneScape Classic även om du är member under denna period.)

Det fanns 3 member världar, av vilka endast är tillgängliga för de veteran Classic spelare som har spelat sedan början. Efter detta uppstod ett tekniskt fel där många spelare skulle kunna åtgärda problemet genom att utrusta alla vapen.

Den 25 november 2009, hade inga nya spelare loggat in på 2 veckor innan godtogs och spelet gick från 9 servrar som redan var registrerade, det vill säga totalt 2 servrar. Det nämndes också att Jagex skulle vara att ha dessa "2 vecko öppningar" var sjätte månad. Servrarna har nyligen öppet igen för allmänheten den 1 juni 2010 och återvände till sitt urspringliga skick den 15 juni 2010. Den klassiska servern var beräknad att öppna sina dörrar i januari, men det har inte blivit av.

Mod Dowd and RSC.png

Framtid

Mark Gerhard (Mod MMG) har uttalat att en ny server i RSC kan återinföras för alla spelare att njuta av. Den nya servern kommer att vara i princip samma som en normal i RSC, bara det att spelare kan ställa sina nivåer, återställa sina saker och lägga till fusk i spelet. Detta gör att bots och sådana som säljer pengar är onödiga, även att tillåta spelare att kunna få varor de inte kan få under ordinarie RuneScape spelet. Det kommer att bli helt beroende av det aktuella RSC spelet och som sådan kommer normala RSC världar inte påverkas. Men den 25 november, har det nämnts att för spelarägda server idén, "vi har beslutat att inte gå vidare med det i Classic på denna punkt; spelet fungerar bra som det är, med nya människor att spela med, och det finns ingen anledning till att fortsätta med ett så stort projekt med antal spelare i Classic eftersom de är för närvarande är."

Trivia

 • Innan RuneScape Classic öppnades den 1 juni 2010 fanns det dubbletter av vissa tecken i en enda värld. De flesta spelare antar detta beror på att spelarna inte kan prata med en karaktär som redan är pratade med. (ex. King Shareen på bottenvåningen av Grand Tree)
 • I den mycket tidiga versionen av RuneScape Classic, när någon säger något kränkande, skulle det filtreras med att säga "Cabbage" och ersätta ordet. När denna funktion genomfördes, fick det utstå en humoristisk glitch under en hel dag där allt som sades av någon spelare kom ut som "Cabbage".
 • Flera månader efter att smällkaramellerna släpptes i spelet, upptäckte en spelare hur två exemplar (i huvudsak var det när en sak skapades, inte dubblering, som en punkt som inte behövdes i processen), lila partyhattar (den nu nerlagda rosa partyhatten) och strax efteråt, rasade priset på den lila partyhatten till en rekordlåg nivå, där den ännu är idag som den billigaste partyhatten, när den en gång faktiskt var den dyraste.
 • Partyhattar var inte de enda objekten som skulle skapas som spelare också kunde kopiera en rad andra värdefulla föremål, som malmer. Jagex kunde ursprungligen inte lista ut hur man kunde stoppa detta objekt att skapas eftersom de inte känner till metoden bakom det, så ekonomin äventyrades avsevärt veckorna efter. Effekterna är fortfarande närvarande idag i många av RuneScapes artiklar. Så småningon utfäste Jagex en belöning till den som kunde berätta för dem hur buggen fungerade, med flera spelare som kom fram och förklarade det för dem och då blev bannade. Detta gjorde det möjligt för Jagex att inaktivera glitchen.
 • Innan Fishing inkom i juni 2001, den experience du fick av tillagningen av kött berodde på spelarens level i Cooking, nämligen 25 + 1,75 * level.
 • I början fanna en FPS mätare i det nedre högra hörnet av skärmen. Detta är nu möjligt att använda Developer konsolen.
 • Innan pajer lades till i mars 2001, mängden av helande mat som bröd och kött (den enda mat som fanns vid den tiden) berodde på spelarens level i Cooking, ju högre Cooking level man hade, desto mer Hitpoints skulle maten läka.
 • I den tidiga historien kunde bara vanliga träd huggas. De erfarenheter som gavs var baserade på spelarens Woodcutting level, eller 28,25 + level * 1,75. Efter Fletching tillkom under RuneScape 2, kortades det ner till 12,5 i experience och ökades till 25 i experience. Medan Jagex kompenserades detta genom att lägga till ett klick i att hugga ved, många spelare (speciellt fria användare eftersom F2P har ett begränsade sätt/produkter att träna färdigheter såsom Woodcutting med) var upprörda över att nå en högre level i Woodcutting skulle tyvärr ta en längre tid.
 • RSC innehöll några slumpmässiga händelser, och innehöll bara sovsäckar och trötthet som en föregångare.
 • I början av 2001 hade Smithing många olika krav för många av de saker som bli smälta. Till exempel behövde spelare en level av 96 i Smithing att göra stål platebody istället för 48 i Smithing.
 • I början av RSC, någon gång under januari 2001, nämndes det att utvecklarna av RuneScape att följande behövdes för att "skapa" spelet:
  • Över 120 000 kartrutor som utgör den stora världen
  • Över 800 bilder av animation för monster och spelare
  • Över 200 olika föremål för att hitta och byta (200 objekt)
  • Över 2900 artiklar av landskap med över 100 olika designer
  • Över 250 tecken som går runt i kartan, med över 75 olika designer

Amulet of Accuary ansågs av många i RuneScape Classic att vara en sällsynt/semi-bristvara på grund av att de kunde bara erhållas en gång per konto, och spelarna kunde inte skapa nya konton efter den 15 januari 2006. Sedan den nya uppdateringen den 11 november 2009 som tillåter spelare att skapa nya konton har amuletten blivit värdelös.

 • När gratisversionen fanns, skulle spelare teleporteras till Lumbridge vars memberskap hade upphört. Eftersom gratisversionen inte längre existerar, togs den här funktionen bort någon gång under 2008 som med alla gratis spelares konton, vilka sedermera raderas och torkade från spelets databas.
 • Efter RS2 släpptes, togs spelare bort som inte har loggat in på RuneScape Classic under en period av sex månader. Detta tycks inte längre vara sant.

Referenser

Externa länkar

Advertisement