FANDOM


Rune essence mine (rune essence gruvan) är en gruva lokaliserad i en annan dimension. Man kan bara komma till detta område efter klarat Rune Mysteries.

För att komma dit måste du be någon av dess magiker att skicka dig dit:

Wizard Sedridor på den lägre nivån av Wizards' Tower söder om Draynor Village.

Aubury i rune butiken i Varrock, strax söder om östra banken.

Wizard Cromperty i östra Ardougne, strax nordost av torget. Wizard Distentor i Magic Guild i Yanille. Gnome Brimstail bor i sin grotta i Tree Gnome Stronghold (nordväst om Ardougne). För att hitta hans grotta, gå nordväst från Gnome Stronghold tills du ser ett litet brygga på västra sidan av Gnome Stronghold. Brimstail's Grotta är inuti en stor ihålig sten lite österut av denna bro.