Spade används till att gräva.

Bland annat används spade till jordbruk, ledtrådsrullar och för att gräva sig ner till den gigantiska grävlingen under Falador.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.