FANDOM


Water rune är en av de fyra elemental runorna. De är använda till att framkalla vattnets magi, bland annat Water strike, Water bolt, Water blast och Water wave. De kan dock ersättas av en Water staff, Water battlestaff, Mud battlestaff, Steam battlestaff eller en Tome of Frost. De här runorna är även använda i Ice spells (Is magi).

Water runes används tillsammans med body runes och earth runes för att kasta Confuse, Weaken och Curse förbannelserna.

Dessa runor kan tillverkas med skillen Runecrafting vid level 5 och ger 6 xp per essence vid water altar som är syd-väst om Draynor Village i Lumbridge Swamp. De går även att köpa i Aubury's Rune Shop i Varrock och Betty's i Port Sarim