FANDOM


ZezimaEdit

เป็นคนแรกที่เลเวลสูงสุดทุกสกิลของเกมRunescape โดยปัจจุบันยังเล่นอยู่และวางแผนที่จะทวงอันดับที่1คืน Zezimaเป็นอันดับ1ตั้งแต่2002-March 2008 นับว่านานที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกมRunescape

The Old NiteEdit

เป็นคนที่สองที่เลเวลสูงสุดทุกสกิล เสียชีวิตในชีวิตจริงเมื่อปี2006 และ3ปีต่อมา ใครบางคนได้แฮกAccountของเขา จนJagexต้องล็อกAccountของThe Old Nite

N0valyfeEdit

คือผู้เล่นที่สามารถโค่นZezimaลงจากอันดับ1ได้เมื่อกลางปี2006 ต่อมาไม่นานZezimaก็ได้อันดับ1กลับคืน เนื่องจากN0valyfeเลิกเล่นRunescape เป็นอันดับ1ตั้งแต่june-sep2006

GertjaarsEdit

คือผู้เล่นที่สามารถโค่นZezimaลงจากอันดับ1ได้ตลอดกาล เป็นอันดับ1ตั้งแต่ปี2008-April 2010 ปัจจุบันไม่เล่นRunescapeแล้ว เพราะไม่มีอะไรจะทำ เป็น1ใน7ผู้เล่นที่มีXPรวมเกิน2พันล้าน

AasiwatEdit

ปัจจุบันชื่อว่า Skiller เป็นที่ 1 ต่อจากGertjaarsและเป็นผู้เล่นที่มีXP(ค่าประสบการณ์)รวมมากที่สุดในเกมRunescape เป็น1ใน7ผู้เล่นที่มีXPรวมเกิน2พันล้าน เป็นที่1เพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์

ZarfotEdit

เป็น1ใน7ผู้เล่นที่มีXPรวมเกิน2พันล้าน

JdelacroixEdit

อันดับ1ในปัจจุบันของเกม เป็น1ใน7ผู้เล่นที่มีXPรวมเกิน2พันล้าน ปัจจุบันใช้ชื่อว่าFinallyontop

DrumgunEdit

เป็น1ใน7ผู้เล่นที่มีXPรวมเกิน2พันล้าน เริ่มเล่นตั้งแต่ปี2007 เป็นคนที่ทำลายสถิติในการได้XPต่อสัปดาห์มากที่สุด โดยได้80ล้านXpต่อสัปดาห์

TelmomarquesEdit

เป็น1ใน7ผู้เล่นที่มีXPรวมเกิน2พันล้าน เป็นที่1ต่อจากAasiwat ตั้งแต่Apr 2010-0ct 2010

ElvisEdit

เป็น1ใน7ผู้เล่นที่มีXPรวมเกิน2พันล้าน เป็นที่1ตั้งแต่ 30 Oct 2010 - 21 Dec 2010

Phoenix OdinEdit

เป็นผู้เล่นรายเดียวที่มีค่าประสบการณ์ทักษะRunecrafting 200ล้าน