FANDOM


คือ ผ้าคลุมที่แสดงให้เห็นว่า เรามีระดับสูงสุดในทักษะนั้นแล้ว โดยระดับสูงสุดของทุกทักษะคือ99 ยกเว้นDungeoneering คือ 120

ความรู้ทั่วไปEdit

ผู้เล่นที่เลเวลสูงสุดทุกสกิลเป็นคนแรกชื่อว่า Zezima คนที่สองคือ The Old Nite

รับข้อมูลจาก "https://runescape.fandom.com/th/wiki/Skill_Cape?oldid=142"