FANDOM


Ipaghambing ang mga napili: markahan ang mga radyong buton (radio button) ng mga bersyong ihahambing at pindutin ang enter o ang buton sa ilalim.
Mga daglat: (kas) = pagkakaiba sa kasalukuyang bersyon, (huli) = pagkakaiba sa naunang bersyon, m = maliit na pagbabago.

  • (kasalukuyan | huli) 11:38, Abril 11, 2009Rswfan (Usapan | ambag)‎ . . (2,804 mga byte) (+2,804)‎ . . (Bagong pahina: ''See also: Tolerance '''Aggressiveness''' is used to define how certain monsters in ''RuneScape'' behave when around players. Aggressive monsters will attack players; some a...)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.