Ipaghambing ang mga napili: markahan ang mga radyong buton (radio button) ng mga bersyong ihahambing at pindutin ang enter o ang buton sa ilalim.
Mga daglat: (kas) = pagkakaiba sa kasalukuyang bersyon, (huli) = pagkakaiba sa naunang bersyon, m = maliit na pagbabago.

  • kasalukuyanhuli 06:35, 13 Abril 2014Brainyone10 usapan ambag 293 byte +293 Nilikha ang pahina na may '===Level 21=== ===Level 22=== ===Level 23=== ===Level 24=== ===Level 25=== ===Level 26=== ===Level 27=== ===Level 28=== ===Level 29=== ===Level 30=== == See also == *[...'
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.