Ipaghambing ang mga napili: markahan ang mga radyong buton (radio button) ng mga bersyong ihahambing at pindutin ang enter o ang buton sa ilalim.
Mga daglat: (kas) = pagkakaiba sa kasalukuyang bersyon, (huli) = pagkakaiba sa naunang bersyon, m = maliit na pagbabago.

  • kasalukuyanhuli 06:37, 13 Abril 2014Brainyone10 usapan ambag 293 byte +293 Nilikha ang pahina na may '===Level 31=== ===Level 32=== ===Level 33=== ===Level 34=== ===Level 35=== ===Level 36=== ===Level 37=== ===Level 38=== ===Level 39=== ===Level 40=== == See also == *[...'
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.