FANDOM


Ipaghambing ang mga napili: markahan ang mga radyong buton (radio button) ng mga bersyong ihahambing at pindutin ang enter o ang buton sa ilalim.
Mga daglat: (kas) = pagkakaiba sa kasalukuyang bersyon, (huli) = pagkakaiba sa naunang bersyon, m = maliit na pagbabago.

  • (kasalukuyan | huli) 11:45, Abril 11, 2009Rswfan (Usapan | ambag)‎ . . (6,832 mga byte) (+6,832)‎ . . (Bagong pahina: {{Infobox Monster| |name = Goblin |image = Image:Goblin.png |level = 2, 5, 11, 13, 16, 25 |HP = 3,5,12,17 |exp = 20 |slayxp = 12 |slaylvl = 1 |members = No |aggressive = No |immun...)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.