FANDOM


(Created page with "{{Infobox Monster new |name=Bandosian golem |image=250px |release = 15 February 2016 |update = New Quest - Nomad's Elegy -...")
 
(Updating the GE prices.)
Line 1: Line 1:
{{Infobox Monster new
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|name=Bandosian golem
+
aaaaaaaaaaa
|image=[[File:Bandosian golem (Nomad's Elegy).png|250px]]
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|release = [[15 February]] [[2016]]
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|update = New Quest - Nomad's Elegy - Sliske's Countdown Begins
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|level=0
+
aaaaaaaaaaaaaaa
|experience=0
+
aaaa
|lifepoints=15000
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|members=No
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|aggressive=No
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|poisonous=No
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|immune_to_poison=No
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|immune_to_stun=No
+
a
|immune_to_deflect=No
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|immune_to_drain=No
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|style=melee
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|speed=4
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|max_melee=871
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|max_ranged=871
+
aaaaaaaaaaa
|max_magic=871
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|max_spec=0
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|weakness=Nothing
+
aaaaaaaaaaa
|examine=A huge construct built to smite the foes of Bandos.
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|attack=132
+
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|ranged=132
+
aaaaaa
|magic=132
+
aaaaaaa
|defence=132
 
|armour=3031
 
|acc_melee=3031
 
|acc_ranged=3031
 
|acc_magic=3031
 
|aff_weakness=800
 
|aff_melee=65
 
|aff_ranged=65
 
|aff_magic=65
 
|id=22198}}
 
The '''Bandosian golem''' is an enemy fought in the [[Bandos]]ian afterlife during [[Nomad's Elegy]]. It must be defeated or otherwise hindered before it can kill the [[Cave goblin (Nomad's Elegy)|Cave goblins]] and [[Zanik]].
 
{{Nomad's Elegy}}
 
[[Category:Bandosians]]
 

Revision as of 09:44, June 8, 2019

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.